toplogo

Missie Visie

MISSIE

Stichting Vastelaoves Activiteiten Tegelen =>VAT.

Locatie: PAVILJOEN “’T WITTE HOÉS” - TEGELEN

 

(( Statuten opgemaakt door notaris I. Boerhof op 22 augustus 2007 onder nr. 40611/10505.

Herzien op 04 december 2009 onder nr. 41938/1158599.

Statutair gevestigd te Tegelen aan de St. Martinusstraat. ))

UITGANGSPUNT-STARTSITUATIE IN 2007.

 

In het Tegelse centrum was en is een grote behoefte aan continuïteit van de plaatselijke vastelaovend.  Gedurende de eerste vijf jaren van deze eeuw bemerkte men een alsmaar afnemende belangstelling en interesse voor dit historische en culturele erfgoed.

Vooral als gevolg van de explosieve belangstelling voor de Venlose vastelaovend door met name de jongeren en het gestaag afnemen van de horecagelegenheden in het Tegelse, moesten er nieuwe initiatieven worden ontplooid. Er waren en zijn bovendien geen faciliteiten van overheidswege te verwachten.

Zo werd het idee bij een aantal initiatiefnemers geboren om op het Wilhelminaplein een paviljoen te (doen) plaatsen waarin een groot aantal festiviteiten en activiteiten zou worden gerealiseerd. Bundeling van vereende krachten uit de horeca en vastelaovesgezelschappen werd een eerste fundament om vervolgens te komen tot een zo groot mogelijk draagvlak.

Het verwezenlijken van de totale organisatie geschiedt in principe door vrijwilligers.  

In augustus 2007 werd ’t geformaliseerd en statutair vastgelegd in de stichting V.A.T.  De stichting Vastelaoves Activiteiten Tegelen wordt geleid door een bestuur dat de zaken behartigt.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder enige beloning of financiële vergoeding.

Het paviljoen draagt vanaf de eerste plaatsing de naam  “’t Witte Hoés”, dat herinnert aan een legendarische horeca uitspanning uit het verleden op nagenoeg dezelfde plek in het centrum van Tegelen.

 

TIJDSTIP DAT HET PAVILJOEN OPERATIONEEL IS.

 

Op een aantal dagen, voorafgaand aan de vastelaovend tot en met vastelaovenddinsdag. Voor 2018, de elfde editie,  was dat tot en met de maandag.

 

DOEL, OPZET EN INVULLING

 

’t Primaire doel van de Stichting is ‘t cultureel erfgoed, dat Tegelse vastelaovend heet, in stand te houden, te bevorderen en in samenwerking met andere gezelschappen te realiseren, opdat er tot in lengte van tijden plek is en blijft voor de Tegelse vastelaovend. En die maakt inmiddels deel uit van een breed gremium carnavalsgezelschappen in de stad Groot-Venlo.

De Stichting tracht dit doel te bereiken met eigen middelen, subsidies en te genereren sponsor-gelden. Er wordt in principe gewerkt zonder enige winstbejag. Met dien verstande, dat eventuele positieve saldi worden gereserveerd voor toekomstige tegenvallers. Denk daarbij aan energie- en opstartkosten en investeringen in het/de daaropvolgende jaar/jaren.

 

In de grote accommodatie vinden veel evenementen plaats, zoals buutte-avonden, opening van vastelaovend voor Tegelen, Steyl en de Hei, activiteiten en bals voor jong en oud, familiemiddag, gezamenlijke ontmoetingen van vastelaovendverenigingen, treffens van stadsdeelverenigingen uit Groot-Venlo, buitengewone binnenzitting,   jeugprinsentreffen, feestmiddagen en –avonden met veelal live muziek en zang door artiesten, festiviteiten na de optocht, enz.

Het zijn expliciet de Vastelaovesgezelschappen D’n Oeles en De Beerpiép, die naast de eigen VAT-organisatie van evenementen, actief zijn in “’t Witte Hoés”.

Uitgangspunt is vrijwel steeds, dat de toegang voor álle bevolkingsgroepen laagdrempelig is terwijl er meestal  geen entree wordt geheven. Alleen daar waar een speciale organisatie gewenst wordt of is, waar hogere kosten mee gemoeid zijn, kan entree geheven worden.  Een voorbeeld hiervan is het zg. “Sambal”.

De vele vrijwilligers waarop de organisatie steunt voeren de diverse taken normaliter gratis uit. Ook fungeert “’t Witte Hoés” als een vorm van maatschappelijke stage voor de jeugd. ‘n Brug naar de toekomst dus. Jongeren met ’n verstandelijke beperking assisteren zelfs bij de lichtere werkzaam-heden.

 

Om dit missieverhaal ’n extra dimensie en bijzonder draagvlak te geven, is er een comité gevormd uit de regionale gemeenschap. ’n Groep personen die we Comité van Aanbeveling willen noemen.

Stichting V.A.T.

 

Image

Vastelaovespaviljoen
't Wittehoes


© 2022 Ut Witte Hoés is een initiatief van Stichting V.A.T. • Realisatie: 100MHz | Onze huisregels