toplogo

Beleidsplan 2018

 Inhoudsopgave:

 1. Inleiding
  1. Doelstelling en Stichting Vastelaoves Activiteiten Tegelen (hierna te noemen VAT)
  2. Doelgroep
 2. Missie
 3. Vrijwilligersorganisatie
 4. Inhoudelijk aanbod
 5. Financiering/sponsoring
 6. Communicatie en P.R.

1.Inleiding

De vastelaovend activiteiten in Tegelen werden steeds minder. Mede veroorzaker was het aantal teruglopende horecagelegenheden en het ontbreken van een feestzaal in het centrum van Tegelen.

Om deze achteruitgang een halt toe te roepen  is op initiatief van enkele Tegelenaren in 2007 het VAT opgericht. De doelstelling is in de oprichtingsakte als volgt gedefinieerd: “het bevorderen, organiseren en de instandhouding van de vastelaovend in het centrum van Tegelen, gemeente Venlo, ten behoeve van de gehele Tegelse bevolking”.

In 2008 was de eerste keer dat het VAT haar activiteiten uitvoerde om haar doelstelling na te streven.

 1. a) Doelstelling en werkwijze VAT

Iedere Tegelse inwoner, welke vastelaovend wil vieren, moet daarvoor een passende gelegenheid worden geboden.

De volgende doelstellingen staan centraal bij het VAT:

 • Het creëren van een feestruimte in het centrum van Tegelen, te weten het Wilhelminaplein
 • Het organiseren van vastelaovend activiteiten gedurende de vastelaovend tijd
 • Het samenwerken met de Tegelse vastelaovend-verenigingen
 • Het werven van fondsen om de activiteiten voor de gehele bevolking gratis te kunnen aanbieden.
 • Het mede stimuleren van de vastelaovend activiteiten in Tegelen
 1. b) Doelgroep:                                                                                                                                                  

Tot de doelgroep behoren alle inwoners van Tegelen, alsmede naburige dorpen en steden, zowel de jeugd, de ouderen, de gezinnen en overige nader te bepalen doelgroepen. 

 1. 2. Missie

Het vastelaovend cultuur in Tegelen te behouden, alsmede het stimuleren van de bevolking om deel te nemen aan dit culturele feest.

 1. 3. Vrijwilligersorganisatie

De activiteiten van het VAT kunnen alleen worden gerealiseerd met de inzet van vele vrijwilligers.

De vrijwilligers worden op vele terreinen ingezet, te weten:

 • Het vormen van een bestuur
 • Het deelnemen aan een commissie van het VAT
 • Het inrichten van de feesttent, alsmede het afbreken hiervan
 • Het werven van fondsen bij overheden, sociale fondsen alsmede sponsoren
 • Het invullen van de diverse functies tijdens de activiteiten, zoals barmedewerker, garderobe, toiletten, in- en uitruimen feesttent.
 1. 4. Inhoudelijk aanbod

Het VAT biedt aandacht aan alle groepen van de bevolking in Tegelen

 • Op de woensdag en donderdag voor vastelaovend een Buutte-avond voor de volwassenen
 • Op vrijdagmiddag een feestprogramma voor de ouderen
 • Op vrijdagmiddag/avond een feestprogramma voor de schooljeugd
 • Op zaterdag een feestprogramma voor alle leeftijden
 • Op zondag een feestprogramma voor alle leeftijden.
 • Op zondag het sambal, met entree, vanaf 18 jaar
 • Op maandag een feestprogramma voor alle leeftijden

Het VAT hecht grote waarde aan samenwerking. Er is een duidelijke lijn om samen te werken met andere Tegelse verenigingen, met name de Tegelse vastelaovend verenigingen.

 1. 5. Financiering/Sponsoring

Het VAT is naast de omzet van drank en garderobe tijdens de activiteiten, afhankelijk van subsidies, donaties en sponsoring. Werving van deze middelen in verhouding tot de uitgaven is dus van groot belang. Het werven van deze middelen vindt op verschillende manieren plaats

 • Sponsoren: structureel om “zekerheid” voor de toekomst te creëren worden bedrijven benaderd met het verzoek zich jaarlijks als sponsor aan het VAT te verbinden. Dit kan op 2 manieren. Door het doneren van geld, maar ook door donaties in natura.
 • Daarnaast maakt het opzetten van acties, al dan niet in samenwerking met de andere (vastelaovend) verenigingen, deel uit van dit plan.
 • Fondsenwerving bij overheden en sociale fondsen zal een vast onderdeel moeten worden om te komen tot een structureel gezonde financiële basis.
 • Onze Stichting heeft de beschikking van de belastingdienst aangevraagd dat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) worden waardoor o.a. schenkingen aan onze Stichting volledig fiscaal aftrekbaar zijn.                                          
 1. 6. Communicatie en P.R.

Als je iets doet of samenwerkt, is communicatie zeer belangrijk en essentieel, zowel intern als extern.

Het VAT zal via duidelijke en brede communicatie haar bestaan en activiteiten bij het publiek bekend maken. Hiertoe gebruiken we de volgende kanalen

 • Promotie via de vastelaovend verenigingen
 • Lezingen
 • Bierviltjes
 • Posters in openbare gelegenheden
 • Actueel PR-filmpje + extern Omroep Venlo
 • Wekelijks: free publicity
 • Persberichten, radio- en tv interviews
 • Samenwerking met partners
 • Social media
Image

Vastelaovespaviljoen
't Wittehoes


© 2022 Ut Witte Hoés is een initiatief van Stichting V.A.T. • Realisatie: 100MHz | Onze huisregels