toplogo


ut Witte Hoés


Ein gezellige sfeer


Vastelaovend
Same


100% gezellig

TEGELEN ’t Witte Hoes staat als een huis, schreef deze krant in februari aan de vooravond van het elfjarig bestaan van het vastelaovespaviljoen.
Dat de tent ieder jaar terugkeert, is echter geen vanzelfsprekendheid. Stichting VAT roept Tegelenaren op om mee te bouwen.
Voorzitter Dave Ververgaard draait er niet omheen: het jubileum had zo maar ook het einde kunnen zijn. Door het ontbreken van een stevig financieel fundament staat ’t Witte Hoés nog altijd wankel. Een briesje kan geen kwaad, maar tegen zware storm is de tent niet bestand. Afgelopen vastelaovend sloeg zo’n fikse tegenwind een fors gat in de begroting. Hoge stookkosten en teruglopende bezoekersaantallen op zaterdag en maandag veroorzaakten een fikse kater op aswoensdag. Enkele Tegelenaren met het vastelaoveshart op de juiste plek, hielpen de noodlijdende stichting uit de brand.
Maar de steunbetuiging is eenmalig, zo benadrukten de weldoeners met klem. Hun actie is vooral bedoeld als een signaal naar de Tegelse gemeenschap.
De boodschap is duidelijk: ’t Witte Hoes verrijst niet vanzelf. Elk jaar opnieuw zijn er stenen en metselaars nodig. Zonder cement kunnen zij echter niets beginnen. Daarom is het VAT begonnen met het werven van donateurs: de Vriende van ’t Witte Hoés. Net als het vastelaovespaviljoen zelf, is de instap laagdrempelig. De contributie van de vriendenclub bedraagt slechts elf euro per jaar, maar leden mogen uiteraard ook een hoger bedrag sponsoren. De achterliggende gedachte is dat iedereen die de Tegelse vastelaovend een warm hart toedraagt en beseft dat de toekomst ervan staat of valt met ’t Witte Hoes, een steen of steentje hieraan kan bijdragen.
Uiteraard krijgen ze er ook iets voor terug. Het is de bedoeling dat alle ‘Vriende van ’t Witte Hoés’ straks tijdens de dolle dagen herkenbaar zijn aan een speciaal speldje of button op hun kostuum.
Kastelein Bert Crienen, bestuurslid van het eerste uur, en Roy Konings, mede-oprichter van ’t Witte Hoés, geven het goede voorbeeld door zich aan te melden als eerste ‘Vriende’.  Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij alle leden van de stichting VAT en in de café’s Sintermerte en de Aaj Mert. men kan zich ook digitaal aanmelden via de website van ’t Witte Hoés.

Ich waer Vriend van ut Witte Hoes

© 2019 Ut Witte Hoés is een initiatief van Stichting V.A.T. • Realisatie: 100MHz | Onze huisregels